013 – Rad Suresi, Gök Gürültüsü Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar. 2. Allah, gökleri gördüğünüz herhangi …

014 – İbrahim Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1,2. Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle

015 – Hicr Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın

016 – Nahl Suresi, Bal Arısı Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

017 – İsra Suresi, Gece Yürüyüşü Suresi, Miraç

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç …