099 – Zilzal Suresi, Deprem Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1,2,3. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman, 4. İşte o gün, …

100 – Adiyat Suresi, At Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1,2,3,4,5,6. Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına …

101 – Karia Suresi, Kıyamet Günü Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Yürekleri hoplatan büyük felaket! 2. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? 3. Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

102 – Tekasür Suresi, Övünenler Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1,2. Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. 3. Hayır; ileride bileceksiniz! 4. Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz! 5. Hayır,

103 – Asr Suresi, Çağ Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1,2. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı …